like 37
37like
37(好服務) - 0(有待加強) = 37
分項評分
產品解說
10.0
價       格
10.0
服務態度
10.0
近期評價
近三個月 近半年 近一年 總合
有待加強 0 0 0 0

顧客評價 (37)

 • 購車日期:2023/09/22
 • 購入車型:Volvo V60

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/09/19
 • 購入車型:Volvo XC40

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/09/12
 • 購入車型:Volvo XC40

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/09/01
 • 購入車型:Volvo XC40

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/09/01
 • 購入車型:Volvo XC40

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/08/30
 • 購入車型:Volvo V60

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/08/02
 • 購入車型:Volvo C40 Recharge

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/06/26
 • 購入車型:Volvo C40 Recharge

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/06/17
 • 購入車型:Volvo XC40 Recharge

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10
 • 購車日期:2023/06/09
 • 購入車型:Volvo S60

產品解說
10
價       格
10
服務態度
10

最近瀏覽過的好業代系統將為您保留最近三個月紀錄不錯過最佳好業代服務

陳宥昇Volvo

like37近6個月評價
凱銳汽車 凱銳汽車 博愛展示中心 / Volvo.高屏( 1 )